Aile Hukuku

Aile Hukuku

Boşanma başta olmak üzere aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm uzlaşmazlıklarda süratli ve çözüm odaklı Diyarbakır merkezli olarak tüm Türkiye genelinde hizmet verilmektedir.

Hukuk büromuzun, aile hukuku alanında verdiği bazı hukuksal hizmetler;

  • Evlilik öncesi eşlere uygulanacak mal rejimi sözleşmelerinin hazırlanması
  • Nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi zararların giderilmesi için açılacak davaların takibi
  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi
  • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
  • Boşanma davalarında, nafaka, müşterek çocukların velayeti, maddi ve manevi tazminat ile eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi
  • Evlilik dışı doğan çocuk ile baba arasında soy bağının kurulması, nesebin reddi, çocuk malları davalarının takibi ile evlat edinme işlemleri
  • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
  • Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yabancı ülke mahkemelerinden aldıkları boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi
  • Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne işlenmesi
  • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:

Bismil

Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan