Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Büromuz Ceza Hukuku alanında olan deneyimi ile  sorusturma ve kovuşturmanın her evresinde müşteki, mağdur, şüpheli ve sanık müvekkillerine Diyarbakır merkezli olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet sunmaktadır. Ayrıca hukuk büromuz  iş kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda da müvekkillerine hizmet vermektedir.

  • Ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği,
  • Sulh, Asliye ve Ağır Ceza mahkemelerinde sanık ve müdahil vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, Cumhuriyet Savcılığı hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Bilişim suçları, internet suçları ve siber suçları konusunda bilişim uzmanlarıyla koordineli olarak dava dosyası hazırlama,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan, ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Kambiyo (Çek yasası) Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarından kaynaklanan cezai takipler ve davalar,
  • Sabıka kayıtlarının ve sicillerin zaman aşımı vs hukuki nedenlerle silinmesi talepleri,
  • İcra iflas hukukundan ve diğer özel kanunlarla düzenlenen cezai müeyyideler için şikayet ve dava takibi.
  • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:

Bismil

Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan