İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık ve işlemler hakkında Diyarbakır merkezli olarak tüm Türkiye genelinde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 • Devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı, idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması,
 • İdari başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemeleri nezdinde iptal ve tam yargı davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
 • Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıklarda idari mercilerde iş takibi, danışmanlık ve dava takibi,
 • Memurlarla ilgili disiplin cezalarına karşı savunma hazırlanması, cezalara karşı dava takibi, nakil, derece ilerleme tazminat vs. davalar,
 • İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü.
 • Vergi hukuku konusunda hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava takibi
 • Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar
 • Vergisel planlamaların hukuksal olarak incelenmesi
 • Vergi hukuku mevzuatındaki desteğin sağlanması
 • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:
 • Bismil

  Çermik
  Çınar
  Çüngüş
  Dicle
  Eğil
  Ergani
  Hani
  Hazro
  Kocaköy
  Kulp
  Lice
  Silvan