Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Kamulaştırma ve Kamulaştırmasız El Atma başta olmak üzere gayrimenkul ve inşaat hukukunun her alanında Diyarbakır merkezli olarak tüm Türkiye genelinde hizmet verilmektedir.

Büromuz gayrimenkullerin inşa edilmesi, satın alınması ve satımı dâhil her aşamada müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte ve onları bu süreçlerde temsil etmekte ve müvekkili mal sahiplerini, kiracıları, gayrimenkul yatırımcılarını, müteahhitleri, mimarları, finansörleri, inşaat firmalarını, mühendisleri ve planlamacılarını temsil etmektedir.

Gayrimenkul hukuku alanında verdiğimiz bazı hizmetler aşağıdadır.

 • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma;
 • Gayrimenkul Satın Alma ve Satım Sözleşmelerinin, Satış Vaadi Sözleşmelerinin müzakereleri ve düzenlenmesi;
 • Kira Sözleşmeleri;
 • İnşaat ruhsatının ve iskân izninin alınması ve bu izinlerin temine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının ve lisanslarının alınması ve bu ruhsatın teminine yönelik ilgili resmi merciiler nezdinde başvuruların yapılması;
 • İpotek Sözleşmeleri;
 • Kat İrtifakı Sözleşmeleri;
 • İnşaat Sözleşmeleri, Bina Yönetimi Sözleşmeleri, Proje Yönetimi Sözleşmeleri, Alışveriş Merkezleri Yönetim Sözleşmeleri, Lisans Sözleşmeleri, Aracılık Sözleşmeleri ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri;
 • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin işlemler ve sözleşmeler.
 • Türk hukukuna göre gayrimenkul satın almak veya gayrimenkul satmak isteyen yabancı sermayeli Türk şirketlerine ve yabancı ülke vatandaşı gerçek kişilere danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
 • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:

Bismil

Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan