Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Büromuz küçük ve orta ölçekli şirketlerden, büyük cirolu uluslararası şirketlere kadar bir çok şirkete Şirketler Hukuku,  Kıymetli Evrak Hukuku ile İcra – İflas Hukuku konusunda Diyarbakır merkezli olmak üzere tüm Türkiye genelinde hizmet vermektedir.

  •  Sözleşmeden Doğan Davalar
  •  Şirketler Hukukundan Doğan Davalar
  •  Bankacılık Uygulamasından Kaynaklı Sorunlar
  •  Banka uygulamasından kaynaklı her türlü dava ve takip yolları ile,
  • İcra dairelerinde her türlü ilamlı ve ilamsız alacak takibi, ihtiyati haciz, haciz ve muhafaza işlemleri, itiraz ve tespit davaları,
  • İtirazın iptali, menfi tespit, iflas ve konkordato işlemleri ve dava vekilliği,
  • Rehnin ve ipoteğin paraya çevrilmesine yönelik icra ve iflas takipleri,
  • Haciz işlemleri nedeniyle iptal, şikayet, istihkak, istirdat ve tazminat talepleri,
  • Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde de aktif olarak hukuki hizmet verilmektedir:

Bismil

Çermik
Çınar
Çüngüş
Dicle
Eğil
Ergani
Hani
Hazro
Kocaköy
Kulp
Lice
Silvan